HEADLINE NEWS

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้จบการศึกษาประจำปี 2561 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพฯ

กฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน สจล. ทอด ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสจล. เพราะเป็นพระอารามหลวงที่สร้างโดยตระกูลบุนนาค

ซ้อมย่อย ปริญญาบัตร 2561

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 3 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาร่วมพิธีเปิดกีฬา

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดี ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนนักศึกษาลาดกระบังชุมพร ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

English Camp

กิจกรรม English Camp นักเรียน ป.4 - ป.6 โรงเรียนในเขต ต.ชุมโค อ.ปะทิว ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมโดยพี่ๆ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ประชุมร่วม ม.รังสิต

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค ร่วมพิจารณาจัดทำหลักสูตรการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพฯ ร่วมกับ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชุมพร

MOU กับจังหวัดชุมพร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดชุมพร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อธิการบดี รับรางวัล

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ได้รับรางวัล 2019 Regional DX Leader (ระดับภูมิภาค Asia/Pacific) จาก IDC Asia/Pacific Digital Transformation Awards เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์

พระราชทานปริญญาบัตร2561

กำหนดการต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัคร "ปริญญาโท" เทอม2 ปี 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สอบตรง วิศวสารสนเทศปี63

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา "สอบตรง" ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

โควตา ปริญญาตรี ปวส. ปี63

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา "โควตา" ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563

สอบตรงปริญญาตรี ปวส. ปี63

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา "สอบตรง" ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563

รับสมัคร TCAS 2563

รอบ1 Portfolio 2-16 ธ.ค.62 รอบ2 โควตา 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 รอบ3 รับตรงร่วมกัน 17-27 เม.ย.63 รอบ4 แอดมิชชัน 7-20 พ.ค.63 รอบ5 รับตรงอิสระ 9-30 มิ.ย.63

กำหนดการปริญญาบัตร2561

กำหนดการต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กำหนดการนักศึกษา 2562

โหลดเอกสาร ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอ

SB 2019 Chumphon part6

SB 2019 Chumphon | Oceans & Beyond Sustainable Brands ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

SB 2019 Chumphon part5

SB 2019 Chumphon | Oceans & Beyond Sustainable Brands ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

KMITL OPEN HOUSE 2019 part2

PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS KMITL OPEN HOUSE 2019 23-24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

KMITL OPEN HOUSE 2019 part1

PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS KMITL OPEN HOUSE 2019 23-24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

Smart university

All smart at KMITL Prince of Chumphon smart university

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)