HEADLINE NEWS

Prachomklao Chumphon Radar Station

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นายวิบูลย์ รัตนาภรวงศ์ ผวจ.ชุมพร ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร Mr.Yasunari Ueno เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย Dr.Hideyuki Tokuda ผู้บริหารสูงสุด สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT) ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ร่วมเปิดสถานีเรดาร์อวกาศ พระจอมเกล้าชุมพร ซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกในเอเชีย

สอบสัมภาษณ์ TCASรอบPortfolio

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO และโครงการพิเศษผ่าน TCAS รอบ1 ต้อนรับน้องๆ ผู้สอบสัมภาษณ์ และผู้ปกครอง โดย รุ่นพี่ทุกหลักสูตร รวมถึงคณะผู้บริหารได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนำชม หอพัก สนามกีฬา และสวัสดิการต่างๆ

คณบดีวิศวะพบนักศึกษา

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พบนักศึกษาวิศวะลาดกระบังชุมพร พูดคุยแลกเปลี่ยนวางแนวทางความร่วมมือพัฒนาคณะวิศวะกับคณาจารย์วิศวะลาดกระบังชุมพร

เชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรดาร์

ขอเชิญร่วมงาน Prachomklao Chumphon Radar Station โดยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ National Institute of Information and Communications Technology ประเทศญี่ปุ่น

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

จังหวัดชุมพรจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 แบบ PORTFOLIO และโครงการพิเศษผ่าน TCAS รอบ1

ครูดี ศรีชุมพร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา และ อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้รับรางวัล "ครูดี ศรีชุมพร" ในโอกาส "วันครูแห่งชาติ" ประจำปี 2563

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด ของวิทยาเขตชุมพร ทั้งปริญญาโท และปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล

IAMBEST2020

The 5th National Conference and The 1st International Conference 28-29 May 2020 Dimond plaza hotel, Surat Thani, Thailand.

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 แบบ Portfolio

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แบบ Portfolio และโครงการพิเศษผ่าน TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

รับสมัครสอบตรง ปวส. ปี 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครโควตา ปวส. ปี 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

TCASรอบ2 รับแบบโควตา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อรอบพิเศษ ปี63

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศีกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2563

รับสมัคร TCAS 2563

รอบ1 Portfolio 2-16 ธ.ค.62 รอบ2 โควตา 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 รอบ3 รับตรงร่วมกัน 17-27 เม.ย.63 รอบ4 แอดมิชชัน 7-20 พ.ค.63 รอบ5 รับตรงอิสระ 9-30 มิ.ย.63

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งปริญญาโท ปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล

ผลคัดเลือก โควตา63

รอบ 7 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมสารสนเทศ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

รับสมัครปริญญาโท เทอม2 ปี 62

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2563 - Harbin Instutite of Technology จีน - Fukuoka Instutite of Technology ญี่ปุ่น - Tokai University ญี่ปุ่น นักศึกษาสนใจติดต่อ พี่ตู่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่บัดนี้

คลิปวิดีโอ

คณบดีวิศว ให้ความมั่นใจ

คณบดีวิศว ให้ความมั่นใจ พระจอมเกล้าลาดกระบังกรุงเทพ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร คือหนึ่งเดียวกัน

GO BEYOND THE LIMIT

ลาดกระบังชุมพร KMITL PRINCE OF CHUMPHON GO BEYOND THE LIMIT

Fitness Center

ลาดกระบังชุมพร ศูนย์สุขภาพระดับมาตรฐาน (fitness center)

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

KMITL OPEN HOUSE 2019 part2

PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS KMITL OPEN HOUSE 2019 23-24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

Smart university

All smart at KMITL Prince of Chumphon smart university

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)