HEADLINE NEWS

คณะอาจารย์ นักศึกษา จาก Harbin Institute of Technology ประเทศจีน

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โดย ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา จาก Harbin Institute of Technology ประเทศจีน

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตั้งแต่ 14-28 มกราคม 2562

Read more

TCAS62 รอบที่2 โควตา

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS62 รอบที่2 โควตา รับสมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 เปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ แล้วพบกัน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

สัมภาษณ์นักศึกษา Tcas รอบ1

การสัมภาษณ์ นักศึกษา Tcasรอบ1 พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ประกาศผล 28 มกราคม 2562 ทาง www.pcc.kmitl.ac.th

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี ได้รับการคัดเลือกจาก สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ชุมแพะ@ชุมพร ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น กิจกรรมเสวนา งานออกร้านผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อแพะ นมแพะ และพบกับบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษา OPEN HOUSE ทุกสาขา แบบจัดเต็ม

กิจกรรมจัดการขยะ หมู่6ชุมโค

พระจอมเกล้าชุมพร ร่วมสมทบของรางวัล กิจการการทำอีโค บริก เป็นทางออกในการนำขยะที่ธนาคารขยะไม่รับซื้อเพราะรีไซเคิลไม่ได้ มาทำเป็นอีโค บริก (ก้อนอิฐมวลเบาใช้ในงานก่อสร้าง) เพื่อลดภาระปริมาณขยะให้แก่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลชุมโค

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

ประชุมวิชาการ iambest2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (IAMBEST 2019)

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เข้าดีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤศจิกายน 2561 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษา TCAS62

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครระบบ TCAS สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร"โควตา" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัคร"สอบตรง" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศผลโควตา ปวส.62

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ปี 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาปี 62 ณ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น Tokai University ประเทศญี่ปุ่น และ Harbin Institute of Technology ประเทศจีน

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ประกาศ สมัครทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ฝึกอบรม ระบบอักขราวิสุทธิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตร"ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ระบบอักขราวิสุทธิ์ : Akarawisut

ครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม จำนวน 1 ชุด

ทุนวิจัยกิจการกระจายเสียง

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส). เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม จำนวน 1 ชุด

เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด

รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งวิศวกร (ปฎิบัติงานที่ลาดกระบังกรุงเทพ)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

ถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร61

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)