HEADLINE NEWS

รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

2 - 15 กรกฎาคม 2561

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2561

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กำหนดการนักศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2561

วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สอบสัมภาษณ์ TCASรอบ4 ปี61

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ลาดกระบังชุมพรจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษา TCAS ในรอบที่ 4 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ

แสง เจอ้อง นักศึกษาจิตอาสา

แสง เจอ้อง นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กฯ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร จิตอาสาวิ่งออกกำลังกายพร้อมถุงดำเก็บขยะตลอดเส้นทางการวิ่ง

ลาดกระบังจิตอาษาเก็บขยะริมหาด

กลุ่มนักศึกษาจิตอาษา พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมหาด ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวของ ต.ชุมโค อ.ปะทิว เพื่อความสะอาดสวยงาม และใช้วันว่างให้เป็นประโยชน์

นโยบายประเทศไทย 4.0

ขับเคลื่อนชุมชนด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับอำเภอปะทิวและจังหวัดชุมพร

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน ( SMTE)

ประชุมวิขาการ IAMBEST ครั้งที่ 3

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 ณ ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กำหนดการนักศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2561

ขอเปิดรายวิชาเรียนภาคเรียน1/2561

ขอเปิดรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 (รายวิชาตกค้าง) ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึกษา

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึกษา หอใน ประจำปีการศึกษา 2561 **มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ**

ผลการคัดเลือกปริญญาโทปี61

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเกี่ยวกับ TCAS รอบที่ 4

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2561

ประเมินการสอนภาคเรียน3/60

ขอให้นักศึกษาทุุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา เข้าประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 3/2560 ได้ที่ http://regchumphon.kmitl.ac.th

ประกาศเกี่ยวกับ (TCAS)รอบ3

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 ผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รับสมัคร ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)

ผลการคัดเลือกนักศึกษา สอบตรง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

อบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญร่ วมสัมมนา : V3 Stain-Free Workflow Fast Quantitative western blotting และ Real-Time PCR : Current technology and Applications

17 กรกฎาคม 2018

รับสมัครอาจารย์ 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) ประจำปี พ.ศ.2561 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)