HEADLINE NEWS

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,140 คน

รับสมัครนักศึกษา TCAS62

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ประกาศรับสมัครระบบ TCAS สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

รับสมัครปวส.ต่อปริญญาตรี2562

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา และสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2562

เลขานุการเอกสถานทูตอเมริกา

นายเจค็อป ชูลท์ช (Jacob Schultz) เลขานุการเอกและเจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ร่วมปรึกษาหารือผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย ผศ.ธนากร เหมะสถล และผศ.วรพงษ์ นลินานนท์

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เข้าดีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤศจิกายน 2561 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ประกวดคลิปวิดีโอลาดกระบังชุมพร

ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร" สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

กำหนดการปริญญาบัตร2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการ 2560

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา และสอบตรง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครนักศึกษา TCAS62

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครระบบ TCAS สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

ประเมินการสอนเทอม1/2561

ประกาศ ให้นักศึกษาทุกท่านประเมินการสอนประจำภาเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://regchumphon.kmitl.ac.th

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ประกาศ สมัครทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

สอบเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเงินงบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัครพนักงานเงินรายได้สอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ประจำปี 62 ครั้งที่1

ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ของศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน

รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งวิศวกร (ปฎิบัติงานที่ลาดกระบังกรุงเทพ)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกัด 2 ชุด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องกัด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

ถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร61

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)