HEADLINE NEWS

พิธีไหว้ครู ลูกพระจอม ปี 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จัดพิธีไหว้ครูพระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

บรรยายพิเศษ Channel modeling

ลาดกระบังชุมพร ได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr.Myo Mint Maw จาก Mandalay Technological University (MTU) บรรยายพิเศษหัวข้อ Channel modeling in wireless communications และร่วมวิจัยกับนักวิจัยของลาดกระบังชุมพร

แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย "การปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ กับโอกาสของการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่"

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฏ

จัดพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562

นายกสภาติดตามความก้าวหน้า

นายกสภาสถาบัน คณะผู้บริหารพระจอมเกล้าลาดกระบังและกลุ่ม KBAC ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่องการวิจัยปลาทู พบผู้นำชุมชน กลุ่มธนาคารปูม้า

ต้อนรับนายกสภาสถาบันและคณะ

ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะกรรมการสภาสถาบัน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ แก่นักศึกษาใหม่

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

มุทิตาจิตผู้เกษียณการปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมพรศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กำหนดการกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อรหัสนักศึกษา ป.ตรี ปี62

รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อรหัสนักศึกษา ป.โท ปี62

รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2562
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

จ้างเหมาทำความสะอาด

ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน 1 รายการ

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๓)

รับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Channel modeling in wireless communication

รับสมัครพนักงานสถาบันหลายอัตรา

รับสมัครบัคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ หลายอัตรา เช่น วิศวกร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงิน บรรณาธิการ ฯ

คลิปวิดีโอ

KMITL OPEN HOUSE 2019 part1

PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS KMITL OPEN HOUSE 2019 23-24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

Smart university

All smart at KMITL Prince of Chumphon smart university

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

KMITL OPEN HOUSE 2019 part2

PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS KMITL OPEN HOUSE 2019 23-24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

การแข่งขันหุ่นยนต์

วิทยาเขตชุมพรเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในรายการ PIRC 2019 (PENANG INTERNATIONAL ROBOT COMPETITION)ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)