HEADLINE NEWS

เปิดโลกวิชาการ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จัดงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

พบกิจกรรม ประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทาน นิทรรศการทางวิชาการ Open House สินค้า OTOP ชุมพร Street food และอีกมาก

30-31 มีนาคม 2562

Read more

งานชุมแพะ@ชุมพร

งานชุมแพะ@ชุมพร Goat Farm KMITL Prince of Chumphon 30-31 มีนาคม 2562 ณ เวทีกลางลาดกระบังชุมพร

TCAS62 รอบที่2 โควตา

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS62 รอบที่2 โควตา รับสมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 เปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ แล้วพบกัน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

ประชุมวิชาการ iambest2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (IAMBEST 2019)

แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภาสภณ มโนสุกฤตกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ชีวศึกษาชุมพรศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนพูดคุยการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โรงเรียนอนุบาลชุมพร ทัศนศึกษา

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จำนวน 160 คน ทัศนศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาเขตชุมพร

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เข้าดีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤศจิกายน 2561 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลปริญญาตรี โควตา ปี2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารขำระเงินยืนยันสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์สอบตรง ปวส. ต่อ ป.ตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง ปวส. ต่อระดับปริญญาตรี)

รับสมัครปริญญาโท ปี2562

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มี.ค. - 21 มิ.ย. 2562 เครื่องกล พืชสวน การศึกษาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ

รับสมัครปริญญาตรี TCAS62

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครระบบ TCAS สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2562

กำหนดการกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัคร"โควตา" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ธ.ค. - 8 มี.ค. 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัคร"สอบตรง" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ธ.ค. - 8 มี.ค. 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศผลโควตา ปวส.62

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ประกาศ สมัครทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๕” (The Scholarship of Teaching and Learning : SoTL)

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รับสมัคร ช่างเทคนิค

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

ครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม

ขอเชิญเข้าร่วม e-bidding รายการ ครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม 1 ชุด

ฝึกอบรมระบบอักขราวิสุทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 "ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ระบบอักขราวิสุทธิ์ : Akarawisut

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

ถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร61

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)