แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

Computer Engineer
Programmer
Web Developer

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรมภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Prince of Chumphon

We are Information Engineering

Our Cooperation