ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2560 2. ผศ.ธนากร เหมะสถล ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2560 3. ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.2560

อ่านข่าวทั้งหมด