ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ ได้รับรางวัล สุวรรณนาคราช ประจำปี 2561 "สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมต้นแบบ"