ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี เข้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี เข้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี ได้รับการคัดเลือกจาก สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

อ่านข่าวทั้งหมด