ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ภาสภณ มโนสุกฤตกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านข่าวทั้งหมด