ห้องปรับอากาศ อาคาร A อาคาร B เต็มแล้ว
ห้องธรรมดา อาคาร A อาคาร B ยังไม่เต็ม
ห้องปรับอากาศ อาคาร C ยังไม่เต็ม

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา 0966359475

ดาวส์โหลดใบสมัคร ด้านล่าง

การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา 0966359475

ดาวส์โหลดใบสมัคร ระบบรับสมัครหอพักนักศึกษาออนไลน์ อ่านข่าวทั้งหมด